חזרה
2022 - השקת חזון הקיימו... השקת חזון הקיימות החברתית הסביבתית של אוניברסיטת חיפה, לפי 17 היעדים לפיתוח בר-קיימה (SDG) של האו"ם 2022 - השקת חזון הקיימות החברתית הסביבתית של אוניברסיטת חיפה, לפי 17 היעדים לפיתוח בר-קיימה (SDG) של האו"ם

חזרה עריכה