חזרה
1998 - חנוכת האגף החדש ... חנוכת האגף החדש והאודיטוריום במוזיאון הכט 1998 - חנוכת האגף החדש והאודיטוריום במוזיאון הכט

חזרה עריכה