חזרה
1997 - טקס חלוקת פרסים ... טקס חלוקת פרסים מכון שטרוכליץ לחקר השואה, אוניברסיטת חיפה 1997 - טקס חלוקת פרסים מכון שטרוכליץ לחקר השואה, אוניברסיטת חיפה

חזרה עריכה