חזרה
1979 - ביקור ג'יהאן סעד... ביקור ג'יהאן סעדאת, אשת נשיא מצרים, באוניברסיטת חיפה 1979 - ביקור ג'יהאן סעדאת, אשת נשיא מצרים, באוניברסיטת חיפה

חזרה עריכה