חזרה
1993 - עזר ויצמן, נשיא ... עזר ויצמן, נשיא המדינה מבקר באוינברסיטה 1993 - עזר ויצמן, נשיא המדינה מבקר באוינברסיטה

חזרה עריכה