חזרה
1984 - נחנך מוזיאון הכט... נחנך מוזיאון הכט ביוזמתו של ד״ר ראובן הכט ז״ל 1984 - נחנך מוזיאון הכט ביוזמתו של ד״ר ראובן הכט ז״ל

חזרה עריכה