חזרה
1962 - מינוי אליעזר רפא... מינוי אליעזר רפאלי למנכ"ל המכון האוניברסיטאי של חיפה 1962 - מינוי אליעזר רפאלי למנכ"ל המכון האוניברסיטאי של חיפה

חזרה עריכה