חזרה
2014 - מחקר: ישוב יהודי... מחקר: ישוב יהודי התגלה בגן הלאומי חוף כורסי כתובת בעברית יחידה מסוגה בארץ מספקת הוכחה לקיום ישוב יהודי בכורסי נחשפה בחפירות של אוניברסיטת חיפה 2014 - מחקר: ישוב יהודי התגלה בגן הלאומי חוף כורסי כתובת בעברית יחידה מסוגה בארץ מספקת הוכחה לקיום ישוב יהודי בכורסי נחשפה בחפירות של אוניברסיטת חיפה

חזרה עריכה