חזרה
2021 - טקס קריאת שם הבנ... טקס קריאת שם הבניין של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות על שם הגב' הרטה עמיר ובעלה שמואל (פול) ז"ל 2021 - טקס קריאת שם הבניין של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות על שם הגב' הרטה עמיר ובעלה שמואל (פול) ז"ל

חזרה עריכה