חזרה
1984 - חיים הרצוג מקבל ... חיים הרצוג מקבל תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד 1984 - חיים הרצוג מקבל תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

חזרה עריכה