חזרה
1972 - הכרה של המל"ג (ה... הכרה של המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) כאוניברסיטה עצמאית 1972 - הכרה של המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) כאוניברסיטה עצמאית

חזרה עריכה