חזרה
2014 - פרופ' יצחק זמיר ... פרופ' יצחק זמיר - זוכה פרס א.מ.ת, פרס במדעי החברה בתחום משפטים 2014 - פרופ' יצחק זמיר - זוכה פרס א.מ.ת, פרס במדעי החברה בתחום משפטים

חזרה עריכה