חזרה
2018 - פניו של ישוע הנו... פניו של ישוע הנוצרי התגלו - ציור קיר מהתקופה הביזנטית התגלה לראשונה בישראל 2018 - פניו של ישוע הנוצרי התגלו - ציור קיר מהתקופה הביזנטית התגלה לראשונה בישראל

חזרה עריכה