חזרה
1983 - הקמת המכון לעיבו... הקמת המכון לעיבוד מידע וקבלת החלטות (מעמק"ה) 1983 - הקמת המכון לעיבוד מידע וקבלת החלטות (מעמק"ה)

חזרה עריכה