חזרה
2003 - ביקור שגריר יפן ... ביקור שגריר יפן בישראל, טדאשי אימאי 2003 - ביקור שגריר יפן בישראל, טדאשי אימאי

חזרה עריכה